M.T.S. - Služby, s.r.o.

Naša spoločnosť Vám ponúka

Spracovanie účtovnej agendy v rôznych ekonomických softvéroch, ktoré prepájame s našimi daňovými vedomosťami, aby sme vytvorili čo najširšiu ponuku, ktorá vyhovie aj tým najnáročnejším potrebám klienta.

Pozrite si aj našu novú predajňu Šťastná EKOdrogéria

 • Účtovnícke služby

 • Podnikáte a nestíhate sledovať legislatívne zmeny v oblasti daní?
 • Spracujeme pre Vás vedenie účtovníctva (jednoduché aj podvojné) – dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu.
 • Spracovanie účtovných závierok a podkladov pre daňové priznanie z príjmov fyzických osôb, právnických osôb a dani z motorových vozidiel.
 • Vybavovanie záležitostí s daňovým úradom, zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou.
 • Evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov.
 • Kontrola a dohľad nad účtovníctvom, čo zahrňuje aj kontrolu formálnej správnosti predložených prvotných dokladov pred ich zaúčtovaním.
 • Informácie o aktuálnych zmenách účtovných predpisov.
 • Samozrejmosťou je poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, tzn. saldokonto, upozornenie na rizikové položky, informovanie o priebežnom výsledku hospodárenia a daňovom základe.
 • Služby v oblasti mzdového účtovníctva

 • Ste zamestnávateľ?
 • Taktiež pre Vás dodávateľsky spracujeme mzdovú agendu a pripravíme všetky podklady pre vašich zamestnancov od ich nástupu až po ukončenie pracovnej činnosti.
 • Zúčtovanie mzdy s výpočtom odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
 • Spracovanie mesačných výkazov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
 • Príprava výplatných pások pre zamestnancov.
 • Príprava príkazov na úhradu pre všetky potrebné platby.
 • Registrácia a odhlasovanie zamestnancov v poisťovniach.
 • Vyhotovenie výstupných dokladov pri ukončení pracovného pomeru.
 • Informácie o aktuálnych zmenách v zákonoch, ktoré sa týkajú mzdovej oblasti.
 • Pri stanovovaní ceny za služby pristupujeme ku klientovi individuálne, vychádzame z jeho potrieb a pri pravidelnom vedení účtovníctva je naša cena stanovená mesačne ako paušál bez dodatočných platieb súvisiacich s daňovými priznaniami.
Firma
Firma

M.T.S. - Služby, s.r.o.
038 02  Dražkovce 373
IČO 36 406 261

Kancelária

P. Mudroňa 43, II.pos./38
036 01  Martin
Po-pi  900-1400

Kontakt

Ing. M. Műllerová
mullerova@mts-sluzby.eu
+421 918 722 888