M.T.S. - Služby, s.r.o.

Naša spoločnosť Vám ponúka

Spracovanie účtovníctva v rôznych ekonomických softvéroch, ktoré prepájame s našimi daňovými vedomosťami, aby sme vytvorili čo najširšiu ponuku, ktorá vyhovie aj tým najnáročnejším potrebám klienta.

 • Účtovnícke služby
 • Podnikáte a nestíhate sledovať legislatívne zmeny v oblasti daní?
 • Spracujeme pre Vás vedenie účtovníctva (jednoduché aj podvojné) – dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu
 • Spracovanie účtovných závierok a podkladov pre daňové priznanie (z príjmov fyzických osôb, právnických osôb, dani z motorových vozidiel)
 • Vybavovanie záležitostí s daňovým úradom, zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou
 • Evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov
 • Kontrola a dohľad nad účtovníctvom, čo zahrňuje aj kontrolu formálnej správnosti predložených prvotných dokladov pred ich zaúčtovaním
 • Informácie o aktuálnych zmenách účtovných predpisov
 • Samozrejmosťou je poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, tzn. saldokonto, upozornenie na rizikové položky, informovanie o priebežnom výsledku hospodárenia a daňovom základe
 • Služby v oblasti mzdového účtovníctva
 • Ste zamestnávateľ?
 • Taktiež pre Vás dodávateľsky spracujeme mzdovú agendu a pripravíme všetky podklady pre vašich zamestnancov od ich nástupu až po ukončenie pracovnej činnosti
 • Zúčtovanie mzdy s výpočtom odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • Spracovanie mesačných výkazov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • Príprava výplatných pások pre zamestnancov
 • Príprava príkazov na úhradu pre všetky potrebné platby
 • Registrácia a odhlasovanie zamestnancov v poisťovniach
 • Vyhotovenie výstupných dokladov pri ukončení pracovného pomeru
 • Informácie o aktuálnych zmenách v zákonoch, ktoré sa týkajú mzdovej oblasti
 • Pri stanovovaní ceny za služby pristupujeme ku klientovi individuálne, vychádzame z jeho potrieb a pri pravidelnom vedení účtovníctva je naša cena stanovená mesačne ako paušál bez dodatočných platieb súvisiacich s daňovými priznaniami.


Kontakty

M.T.S. - Služby, s.r.o.
038 02  Dražkovce 373
IČO 36406261

Ing. M. Műllerová
+421 918 722888
mullerova@mts-sluzby.eu

Po - Pi  900 - 1400 hod
P. Mudroňa 43, II.pos./38

© 2019   M.T.S. - Služby, s.r.o.